Svenska Stabyhounklubben
Rasklubb i specialklubb för kontinentala fågelhundar

Avel

Nederländerna värnar om sin ras genom avelsregler för utlandet.

Alltsedan första internationella avelsrådsträffen har diskussioner pågått om hur aveln skall struktureras i framtiden.

Nederländerna har lagt vikt vid att den genetiska avelsbasen är alldeles för liten –samma blodslinjer används, varför risken för nedärvbara sjukdomar och andra problem inom rasen ökar. Detta gäller t.o.m. i rasens hemland, men i ännu högre grad utomlands. Därför vill de prova på en ny form av avelsförfarande, vilket förekommer inom flera andra raser.

  1. Ett formulär har framtagits av FAC i Nederländerna, där tikägaren fyller i uppgifter om den tik de äger och vill para. Här finns även plats för egna önskemål om den holländska hanhunden man vill använda. Detta formulär skickas till egna landets avelsråd – som vidaresänder det omgående till avelsrådet i Nederländerna. För Sveriges del kommer ”vårt” egna avelsråd därnere att vara Mrs.Francis Otten. Hon kommer att se över kombinationerna, samt vilka eventuella risker det finns vad hälsan anbelangar. Så ser hon också till att vi på mesta möjliga sätt får en utökad genpool.
     
  2. Mrs. Francis Otten tar därefter direktkontakt med tikägaren själv.
     
  3. Slutligen tas kontakt mellan tikägare och hanhundsägare för mer konkreta frågor, tid etc.

OBSERVERA; Mrs. Francis Otten vill ha detta formulär sig tillsänt 3 månader före beräknad parning!

Detta kommer att gälla för alla länder, som vill använda hanhund i Nederländerna. Givetvis har Sverige uppfödare med stor vänskapskrets i Nederländerna, som därför kommer med egna förslag.  Anledning att formuläret först skall skickas till egna avelsrådet i landet man bor i, är till exempel att sittande AR kan meddela om tikägaren är medlem i vår klubb. Om det i Sverige är känt något problem med den linjen etc. 

Undertecknad kommer inte att uttala mig om Nederlandets alla hanhundar, därtill känner jag dem alldeles för litet, jag har givetvis tillgång till deras dataprogram ZooEasy, där officiella noteringar finns. Passar på att rikta ett tack till de uppfödare, som meddelat om sin uppfödning och som nu håller på att läggas in där.

Den 3 februari skall AK i Sverige sitta och utarbeta mer detaljer kring vår Fokkerdag samt den så viktiga avelsdagen i Norrköping. Hit kommer bl.a. Mrs. Francis Otten, varför det är av stor vikt att vi ses där! Snarast möjligt nästkommande vecka går nästa brev ut till aktiva uppfödare, där kommer vi även att sända ut det officiella brev, vi fått från Nederländerna.

Mvh

Avelskommittén.

Nya avtal för uppfödare

Tre viktiga blanketter som berör uppfödare och hundköpare har fått

nytt utseende och delvis förändrat innehåll. Här kan du läsa mer om

vad ändringarna innebär i praktiken.

 

Svenska Kennelklubben har sett över de avtal som undertecknas vid försäljning eller överlåtelse av

hund. Det gäller de tre blanketterna "köpeavtal för hund", "köpeavtal för hund med bibehållen

avelsrätt" samt "fodervärdsavtal". Innehållet är i stort detsamma som tidigare, men med några

viktiga ändringar.

 

Försäkringsbolag och försäkringsnummer

På den nya blanketten för köpeavtal ska uppfödaren ange försäkringsbolag och också

försäkringsnummer ifall det finns en dolda fel-försäkring. Det kan vara en hjälp för köparen om det

blir aktuellt att utnyttja försäkringen om uppfödaren exempelvis har flyttat eller avlidit. På

köpeavtalen finns numera också en ruta för återköp, för att underlätta för säljare och köpare som

därmed slipper skriva nya avtal, fylla i kvittenser etc.

 

Handpenning? Då krävs köpeavtal

Ytterligare en viktig ändring är att köpeavtal från och med nu ska upprättas om uppfödaren tar emot

en handpenning av köparen. Det har tyvärr förekommit att uppfödare strax före eller i samband med

leverans meddelar att de inte längre vill sälja valpen. Är det inte klart vilken hund som ska säljas ska

uppfödaren inte heller ta emot handpenning. Möjligheten att göra andra överenskommelser har

tagits bort.

 

Köpeavtal för hund med bibehållen avelsrätt

Här är den viktigaste förändringen att köparen inte längre har rätt att köpa loss avelsrätten från

uppfödaren. En köpare som hindrar uppfödaren att utnyttja sina avelsrättigheter kan bli skyldig att

betala skadestånd. Vidare framgår det nu tydligt att det rör sig om en exklusiv avelsrätt. Köparen kan

inte utnyttja hunden i avel innan säljaren har utnyttjat sin avelsrätt till fullo (en valpkull för tik, tre för

hanhund). Det förtydligas dessutom vad som menas med en valpkull eftersom vissa köpare har tolkat

antalet parningar/språng som avbetalning och inte att parningen de facto resulterat i minst en

levande valp.

 

Meritering

På blanketten finns nu en särskild överenskommelse om meritering. Det möjliggör för säljaren att

disponera hunden vid maximalt tre tillfällen för eventuella prov och utställningar som exempelvis är

meriterande vid registrering/annonsering av valpkull. Det är säljaren som ska bekosta

undersökningar och meriteringar, och stå för övriga kostnader som kan hänföras till avelsrätten.

 

Fodervärdsavtal

Den viktigaste förändringen i fodervärdsavtalet är att antalet valpkullar som den som överlåter en

hanhund har rätt till begränsas till sex. Nu framgår det också tydligt att överlåtaren ska få möjlighet

att disponera hunden den tid som krävs för att utföra nödvändiga hälsoundersökningar, det vill säga

sådana som krävs för registrering av valpkull (när sådana krav finns). Det är överlåtaren som ska

bekosta dessa undersökningar och även stå för kostnader för prov/tävling/utställning om överlåtaren

har bibehållet rätten till detta.

 

De gamla avtalen kan användas till den sista april 2013

De nya blanketterna finns tillgängliga från och med 21 juni 2012 och Svenska Kennelklubben

rekommenderar att du använder dem. Det går dock att teckna nya avtal på de gamla blanketterna

ända fram till den sista april nästa år. Efter det datumet är de gamla avtalen inte längre tillåtna att

använda och ses som felaktiga, och som uppfödare bryter du mot SKKs grundregler om du fortsätter

att använda dem.

 

Ladda ned de nya avtalen

Du som är uppfödare kan teckna avtal på de nya blanketterna från den 21 juni 2012. Ladda ned dem

från webbplatsen Köpahund.se eller beställ dem från Svenska Kennelklubben. De gamla avtalen kan

användas fram till sista april 2013.

 

Internationell avelsträff i Holland -2011


Så var det premiär för internationellt samarbete mellan länder och vår ras Stabijhûn.
I samband med Europahundsutställning i Leeuwarden hölls fredagen den 2 september 2011 en första träff för att få i gång en kommunikation mellan länderna, där givetvis Holland såsom rasens hemland kommer att ha största dignitet.

Sveriges återkommande veckor i augusti med ambitiöst program för ras och medlemmar rosades, dessutom fick vår klubb beröm för att vi i år haft avelskonferens med holländsk hjälp, samt även på deras begäran en första trevande ”Fokkersdag”. Vi är störst, näst efter Holland förstås, varför stor vikt läggs vid vårt land och våra hundar. De vill hjälpa oss nästa år igen med ny avelskonferens, genom representanter från Holland. Deras förhoppning är då att fler uppfödare kommer, och att man kombinerade en sådan konferens med en Fokkersdag med tillika holländska inventerare. Så nu väntar planeringsarbete – en lång helg och enligt deras önskemål, längre söderut i vårt avlånga land och gärna i maj och traditionsenligt sedan varje år!


Att Stabijhûn är en working-dog, tillhörande grupp 7 var för Holland en självklarhet och som också poängterades. Klubbarnas olikheter i sina avelsrekommendationer jämfördes, där vi har olika förutsättningar – med tanke på rasens mångfald i de olika länderna. Holland har t.ex. ett stort problem med att kanske idag 60 % av Stabij ej är renrasiga (korsning med Wetterhoun är
vanligt) samt alla dessa kullar, som föds som rena ”gårdshundar” – dvs. parningar som sker utan registreringar. Detta kan idag t.o.m. vara upp till 60 % av Stabijer i Holland. Ett avelsråd nämnde att runt om honom fanns c:a 10 grannar som hade kull då och då – han var den ende
med registrerade valpkullar…..

Massor av information lämnades och statistik, från olika länder, vilka nu skall bearbetas.
Liksom i Sverige finns s.k. ”mörkertal” – t.ex. vad epilepsi beträffar. Höftledsdysplasi kommer att diskuteras – eftersom Holland tillåter parning med en ”C-hund” en gång, där då den andra partnern bör ha A. Ännu har Holland bara krävt röntgen av djur som skall gå i avel, men förändringar diskuteras. Vad ED (före detta AD) beträffar tillåts bara 0 resultat dvs. ingen hund med grad 1 får gå i avel.

I övrigt kan nämnas att Holland har ett omfattande regelverk för att avel skall godkännas –
tid finns inte att redovisa detta nu – deadline för tidningen var den 1 september, men då vi inte kom hem förrän den 4 sept, får vi återkomma. Rasens hemland kommer fortsättningsvis att få kontinuerliga rapporter från oss på engelska. De vill ha statistik på antal kullar, inavelsprocent offentliga siffror på sjukdomar m.m. – alla våra hundar skall läggas in i deras databank: Zooeasy.

För rasen nyupptäckta hälsoproblem, som vi fick ta del av redan på avelskonferensen i maj, poängterades. Det mest skrämmande att se är givetvis den relativt nyupptäckta neurologiska sjukdom – valparna uppvisar ett beteende likt ”danssjukan”, snurrar runt, runt och kan ej ta sig framåt. De kan inte äta, och sista symptomen är högljudda skrik, där de vrider sig i smärtor och dör. Flera kullar har drabbats sedan vi fick höra talas om det samt se videofilm på drabbade valpar – i maj. Fortfarande ingen säkerhet vad orsak beträffar och ej heller blodslinjer funna där ett sammanhang kan ses.

Förutom denna sistnämnda riktigt skrämmande sjukdom, återupptogs den ärftliga hjärtsjukdomen, där inte genetiska anlagsbärare skall gå i avel – kontrolleras hos veterinär, men problemet kan dyka upp även i hundens senare ålder. Önskemål var också att vi skulle vädja till alla enskilda hundägare att vara ärliga och berätta om deras hundar visat symptom på något av ovanstående, inte epilepsi att förglömma.

Tillsammans med Norge gav vi ifrån våra klubbar en tavla på en Stabijhûn. Det var uppskattat!

Utställning var det minsann också – Eurodogutställning t.o.m. 55 anmälda Stabijhoun, där domaren för dagen, Diana Striegel utsåg till slut två holländska hundar – en tik och en hane som de bästa för dagen. Svenskar fanns där givetvis och den hund domaren rosade av de ”våra”, som hon berömde även efteråt, var en ung juniortik - som hon t.o.m. ett tag tänkte sätta som bästa tik, trots sin unga ålder var: Silverslättens Madeira van Boyke uppfödare och ägare Ingela Rälg. En stor pokal fick kennel Häromi med sig hem tack vare multititlade Häromi’s James Bond if Duke.

Vi passade på att fråga, hur vi egentligen skulle stava vår hundras och möttes av ett leende. Det verkar även i hemlandet finnas två varianter: Den ursprungliga och därmed gamla
stavningen: Stabijhûn (språket i den provinsen hade inte bokstaven y) samt den moderna
där engelskan haft inflytande på sista stavelseleden: Stabyhoun. Fritt fram att välja.


Som sagt: vi återkommer med mera från avelskonferensen – så småningom.

Åsa och Helena
 


Avelskonferensen 14-15/5 2011

Så har klubben under sitt nu 11: e år haft sin första avelskonferens 14 samt 15 maj i holländsk regi. Eftersom den har presenterats i klubbmedlemmarnas tidning med fyra sidor, är det onödigt att skriva mer om den på detta forum.

Holland var vänliga nog att sända högsta mannen i Holland inom avel, Herr Ruud Wubbolds, varför klubben med Helena och Åsa i avelskommittéen  nu knutit viktiga kontakter med rasens hemland. Flera svenskar har kontakter/vänner i Holland – vilket är naturligt för uppfödare – speciellt de, som sysslat länge med rasen. För oss är det självklart att specialstudera deras ”mål” med rasen – som de talade mycket om – vem har flera erfarenheter av Stabijhoun än De?
Holländare liksom t.ex. tyskar och engelsmän är väldigt noggranna med hundvärldens hierarki, varför deras beslutsgång är omfattande med tätare kontakter än vi med t.ex. FCI.

Vi två planerar att resa till Holland i höst – för att delta i avelsdiskussion tillsammans med andra länder. För dem i Holland var det otroligt viktigt att ha Fokkerdag i Sälen. Litet ”tagna på sängen” blev den nya styrelsen av detta skall erkännas. Vi kanske i vår kalla nord inte reagerar lika explosivt som längre ner i Europa, vi behöver lång tid på oss att planera.

Vi får därför se en Fokkerdag i Sälen, som ett mycket trevande nybörjarförsök Vi förklarade att Sälen inte drog ett stort antal uppfödare, lång resa för det stora flertalet m.m. Visst förstod Holland att vi har helt andra geografiska förhållande : men vi måste lösa detta bättre på ett eller annat sätt till nästa år med bättre/längre framförhållning!

Viktigt är att påminna om vår hälsoenkät – som hemlandet vill ta del av. Den är förenklad enligt SKK´s rekommendationer och skall ifyllas av alla ägare ! Ni hittar den här på hemsidan samt adressen till ”Inca” som bearbetar den. Vi kommer även att be Er fylla i en holländsk enkät, så att alla Stabijhouns ligger under ett tak: Hollands.

Vi har börjat bearbeta RAS data – och förhoppningsvis tittar Ni över den och markerar, vad Ni tycker verkar vara oklarheter etc. Agneta Persson från SKK kommer att fortsatt vara oss behjälpliga.

Mvh
Åsa och Helena

 

Stabijfolket, är vi mogna för ett Rassymposium med kunniga föreläsare?

Tänker vi efter och arbetar med en genomtänkt och planerad rasvård med bl a genetiska hälso- och avelsprogram för att komma tillrätta med sjukdomar och defekter?

Att bedriva en målinriktad, långsiktig och hållbar avel låter som en självklarhet, eller?
Bedrivs en riktad rasutveckling, dvs en målinriktad och långsiktig anpassning till exteriört och socialt funktionella hundar?

Yra? Nej, men vilka tankar finns inom rasen när det gäller hälsa, mentalitet och funktion?
Har vi en aktiv uppfödarkår med en gemensam kunskapsbas med övergripande mål och målinriktade strategier?
Och tar vi vara på den ärftliga variationen, vilket är en viktig förutsättning för rasernas möjlighet att fortleva och uppfödarnas möjligheter att bedriva sund avel?
Undersöks och dokumenteras rasen? Klubben sätter mycket stort värde i att information inkommer via prov, utställningar, HD- & AD-röntgen och hälsoenkäten med bla information om hunden och dess eventuella sjukdomar som kan ha ärftlig betydelse. 

Nu är det dags att samarbeta !