Svenska Stabyhounklubben
Rasklubb i specialklubb för kontinentala fågelhundar

Avel

3-6 april 2014 – andra internationella avelsrådskonferensen samt FOKKER i Nederländerna.

Avelskonferens som innehöll den nya rasstandarden, inventering, sjukdomar, mentalitet och en hel dag med FOKKER, ett digert program.

Rasstandarden som gicks igenom skulle i dagarna godtas av FCI hade marginella ändringar i form av ordval : ”skall” ändras till ”bör” med andra ord större frihet för domaren, samt höjden på vår ras ändrades. När den är godtagen skall möjlighet finnas för  Stabijägare att kunna få den via email.

Fortfarande finns flera sjukdomsproblem med vår ras, därför prioriteras vissa att sättas i förgrunden, då de verkar öka samt stor nedärvningsförmåga. Willebrandes sätts fortfarande i förgrunden enbart i Finland, men nedärvning genomgicks. HD samt ED diskuterades , hd-index som flera raser har skulle fungera i Nederländerna liksom snart i Sverige – ett större antal hundar måste finnas för att det skall fungera. PDA har ökat. Detta kommer att tas upp i vår tidning, liksom tankar om mentalitet/rasens uppförande.

FOKKER, som genomförs två gånger om året, visade denna gången upp 26 kullar! Här såg vi att skillnad i typ förekommer – varvid tonvikten läggs vid hur en Stabij skall se ut – en kraftig muskulös hund, med uppbyggnad för att kunna vara just en working farmdog. Rasparaden innehöll liksom tidigare enbart hanhundar

Med otrolig gästfrihet samt riktlig förplägnad – både mat och dryck – var vi 24 gäster. Förutom de fyra nordiska länderna kom USA liksom det nyaste landet, som håller på att bygga upp rasen nu även U.K. Diskussioner – med högt i tak, vilket gör det extra berikande, pågick till sent om nätterna. Vi tror att gemenskapen mellan de fyra nordiska länderna kommer att utökas  med ett samarbete som bådar gott för framtiden.

 

 


2013 Jubileumsår – Stabij funnits 20 år i Sverige

Detta året skulle bli ett år med långhelg i Norrköping – där  klubbens avelskommittë provade på att ha FOKKER ( inventering av kullar på Nederländernas vis), en dags avelskonferens under ledning av dignitet från rasens hemland samt som avslutning Off.Nat.Utställning.

Tre dagar med rekordvärme och späckat program gjorde att vi insåg att så stor satsning görs inte varje år – kanske inte ens vartannat, Men det gav mersmak! Eftersom denna händelse har redogjorts i klubbens tidning samt t.o.m. i Hundsport blir detta en blänkare bara, Hemsidan har helt enkelt blivit ”bortglömd” och då vi redan befinner oss på god väg in i 2014, får fräschare nyheter dominera!

Ett par bilder följer för att väcka minnen till liv, 41 Stabij på nationell utställning hör inte till vanligheterna – kanske är det lägligt att lägga en mindre avelskonferens eller uppfödarträff i samband med en utställning igen – då en internationell sådan?

  


 

Stabijfolket, är vi mogna för ett Rassymposium med kunniga föreläsare?

Tänker vi efter och arbetar med en genomtänkt och planerad rasvård med bl a genetiska hälso- och avelsprogram för att komma tillrätta med sjukdomar och defekter?

Att bedriva en målinriktad, långsiktig och hållbar avel låter som en självklarhet, eller?
Bedrivs en riktad rasutveckling, dvs en målinriktad och långsiktig anpassning till exteriört och socialt funktionella hundar?

Yra? Nej, men vilka tankar finns inom rasen när det gäller hälsa, mentalitet och funktion?
Har vi en aktiv uppfödarkår med en gemensam kunskapsbas med övergripande mål och målinriktade strategier?
Och tar vi vara på den ärftliga variationen, vilket är en viktig förutsättning för rasernas möjlighet att fortleva och uppfödarnas möjligheter att bedriva sund avel?
Undersöks och dokumenteras rasen? Klubben sätter mycket stort värde i att information inkommer via prov, utställningar, HD- & AD-röntgen och hälsoenkäten med bla information om hunden och dess eventuella sjukdomar som kan ha ärftlig betydelse. 

Nu är det dags att samarbeta !